Община Хайредин - официален сайт

Удостоверения за търпимост 2015г.

 

Дата на издаване

Местонахождение

Собственик

1.

12.01.2015г.

УПИ I, кв.35 с.Хайредин

,,Тундра 2010“ ЕООД

2.

16.01.2015г.

УПИ IX, пл.305, кв.34 с.Хайредин

Ирена Иванова Игнатова

3.

16.01.2015г.

ПИ № 286004 с.Хайредин

Борислав Донков Борисов

4.

20.03.2015г.

УПИ I, № 129131, кв.40а с.Хайредин

ЕТ ,,Анто – Тодор Алексиев

Емил Тодоров Алексиев

5.

21.03.2015г.

УПИ IХ, пл.№ 724, кв.44 с.Хайредин

Цветан Ценов Иванов

6.

23.03.2015г.

УПИ X, кв.3 с.Хайредин

Ангел Кирилов Будин

7.

27.04.2015г.

УПИ XII, кв.78 с.Рогозен

Камелия Тодорова Янкулска

8.

09.10.2015 г.

УПИ II пл.№ 645, кв.36 с.Михайлово

Иво Александров Кожухарски