Община Хайредин - официален сайт

Читалище "Съзнание – 1912" – с.Михайлово

Читалище "Съзнание – 1912" е учредено на 15.01.1912 г. и се е помещавало в различни сгради. През 1956-57 г. е направена една пристройка към училищния салон, който е предоставен за библиотека и репетиционна зала. През 1976-77 г. със средства от самооблагане на населението и от бившия окръжен съвет на изкуството и културата – Враца и с доброволен труд от населението е направена нова пристройка и от 1978 г. читалището функционира в днешната сграда.
Художествени колективни школи:
- детски танцов състав "И-ха-ха"
- детски танцов състав "Хоп-троп"
- младежки танцов състав "Буен ритъм"
- трупа за стари градски песни "Блян"
- група за автентичен фолклор
- Духов състав
- Състав за художествено слово
В с.Михайлово се правят следните обичай:
- 21 януари – Бабинден
- 14 февруари – Трифонов ден
На този ден се зарязват лозите от най – възрастния лозар. Отиването до лозята е водено от избрания цар на лозята – опитен лозар, коронован с венец от лозови пръчки.
- 1 март – Баба Марта и Деня на самодееца
- М.април – Лазаровден /Лазаруване/, Цветница и Кумичане
Цветница се празнува в неделя след Лазаровден. "Кумичането" е обичай свързан с този празник.
- М.април – Великден
- Честване на Международния ден на ромите
- 20 декември честване на Игнажден
- 25 декември – Коледа /Коледуване/
Коледари, облечени в специални празнични премени, ходят през нощта от къща в къща, като пеят песни за дома и семейството. Коледарите се даряват от стопаните с коледарски кравай и пари.

Населено място: с.Михайлово, обл.Враца, п.код 3355
Председател: Галина Константинова Здравкова Сл.тел: 09162/2396
Секретар: Цеца Димитрова Георгиева Сл.тел: 09162/2396
Събор на село Михайлово – 2 август


Награди и участия:

1. грамота на младежкия танцов състав от 9-ят фестивал „Копривщица 2005”
2. грамота от 49-ят международен фестивал „Балкана пее и танцува” – Берковица 2008г.
3. 2 награди до 14 години  от 46-я национален рецитал – конкурс на Ботева и възрожденска поезия за любители 2008г. и 2 лауреатни грамоти за участие над 14 години.