Община Хайредин - официален сайт

Допускане и одобряване на ПУП 2015г.

 

Заповед за допускане

Заповед за одобряване

Местонахождение

Протокол от ЕСУТ

Заповед  влязла в сила

К – 2894/08.07.2014г.

РД – 386/09.07.2014г.

УПИ IV -227, кв.41

с.Манастирище

6/09.07.2014г.

22.07.2014г.

К – 2001/07.05.2014г.

РД – 387/09.07.2014г.

УПИ II – 68, кв.28

с.Манастирище

6/09.07.2014г.

22.07.2014г.