Община Хайредин - официален сайт

Контакти

Адрес: 3357, с. Хайредин,
ул. "Георги Димитров" 135
Телефон: 09166/ 22-09
Факс: 09 166/2214
Електронна поща: hayredin_ob@mail.bg

Кмет
Тодор Алексиев Тодоров
09166/22-09 , 0879804848 и 0899140243

 

Секретар 

Светлана Иванова Ценова

0879804851

Председател на Общински съвет - Хайредин

Светла Петрова Кирова
0879804847

 

Кметства:

Населено място Кмет/Наместник Телефон/Мобилен
с. Манастирище, ул. "Червена Армия" № 42 Георги Кръстев Георгиев - Кмет 0886061447
с. Михайлово, ул. "Васил Левски" № 4 Стефан Димитров Ангелов - Кмет 0879804840
с. Рогозен, ул. " Георги Димитров" № 1 Иван Павлов Бешировски - Кмет 0879804866
с. Бързина, ул. "Христо Ботев" № 19 Тихомир Любомиров Трифонов - Кметски наместник 0879804873
с. Ботево, ул. "Христо Ботев" № 20 Соня Христова Ненкова - Кметски наместник 0879 804 827

Училища:

Населено място Директор Телефон/Мобилен
с. Хайредин Светлана Николова 0877522986
с. Михайлово Лиза Каролова Жигалова 09162 22 16

Детски градини:

Населено място Директор Телефон/Мобилен
с. Хайредин Силвия Крумова 0879804860
с. Манастирище   091668 313
с. Михайлово   09162 23 11
с. Рогозен   09169/6360
с. Бързина  

Други полезни телефони:
Дом за стари хора - Хайредин – 09 166/22 47
Домашен социален патронаж – 09 162/22 89
Дирекция „Социално подпомагане” – Хайредин – 09 166/22 83, 22 93
Банка „ДСК” – 09 166/22 06