Община Хайредин - официален сайт

Новини

Приключи организираният за първа година мъжки футболен турнир в Община Хайредин

 За първа година Община Хайредин съвместно с Областен съвет на БФС гр. Враца организираха мъжки футболен турнир за купата на Община Хайредин. В него се включиха осем отбора разделени в две групи.            &nbs...

21.08.2017

Информация от органите за пожарна безопасност за пожари при високи температури

 Виж тук...

09.08.2017

Заповед на ОД Земеделие за преразпределение на земеделски масиви

 Виж тук...

09.08.2017

стартиране на теренни проверки на фактически блокове за кампания 2017 г.

 Заповед на министъра на земеделието и храните - тук ...

09.08.2017

Обява за изготвени предварителни регистри на земеделски площи

 Виж тук...

09.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с настъпилите изключителни промени, в нормативната уредба регламентираща правилата за пожарна безопасност, е необходимо да бъде приета нова наредба отнасяща се за тази материя. Проект на Наредба № 8 / тук/

26.07.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

 Съобщение - тук Заявление за кандидатстване - тук...

19.07.2017

О Б Я В Я В А : КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДИРЕКЦИЯ " ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙ

 Обявление - тук Заявление за участие в конкурс - тук Декларация по чл.17, ал. 2 т. 1 - тук...

19.07.2017

О Б Я В Я В А : КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 Обявление - тук Заявление за участие в конкурс - тук Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 - тук...

19.07.2017

Мъжки футболен турнир в Община Хайредин

 ...

11.07.2017