Община Хайредин - официален сайт

Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

 Съобщение - тук Заявление за кандидатстване - тук...

19.07.2017

О Б Я В Я В А : КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДИРЕКЦИЯ " ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙ

 Обявление - тук Заявление за участие в конкурс - тук Декларация по чл.17, ал. 2 т. 1 - тук...

19.07.2017

О Б Я В Я В А : КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 Обявление - тук Заявление за участие в конкурс - тук Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 - тук...

19.07.2017

Мъжки футболен турнир в Община Хайредин

 ...

11.07.2017

Заповед № РД - 329/03.07.2017 г. относно забрана за ползване на питейната вода за други цели освен за питейно - битови нужди

 Виж /тук/...

03.07.2017

Самодейците от Народно читалище „Просвета - 1909“ с. Хайредин взеха участие в Национален фолклорен събор „Леденика“

 ...

03.07.2017

Самодейците от Народно читалище "Светлина 1928" от село Манастирище се върнаха с престижни награди от VI Балкански шампионат по фолклор "Евро

 ...

03.07.2017

Информация от органите за пожарна безопастност

 Виж /тук/...

27.06.2017

Уведомително писмо до всички пчелари за пръскане от Златия агро ЕООД

 Виж тук...

02.06.2017

Уведомително писмо до всички пчелари за пръскане от Златия агро ЕООД

 Тук...

11.05.2017