Община Хайредин - официален сайт

Новини

Уведомително писмо до всички пчелари за пръскане от Златия агро ЕООД

 Виж тук...

05.05.2017

ПОКАЗА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 Виж тук...

28.04.2017

Уведомително писмо до всички пчелари за пръскане от Златия агро ЕООД

 Виж тук...

13.04.2017

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ХАЙРЕДИН ИНФОРМИРА

20.02.2017

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ХАЙРЕДИН ИНФОРМИРА

20.02.2017

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛО

 

20.02.2017

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на регистрираните земеделски стопани!

 Крайният срок за пререгистрация за текущата стопанска година е 28 февруари 2017     Заверените от ОСЗ ...

13.01.2017

ЗАПОВЕД №РД-4 от 03.01.2017г. относно сключване на договори за наем с ползвателите, на които са предоставени имоти – полски пътища, находящи се

 Виж тук...

03.01.2017

ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 Виж тук...

09.12.2016

ВАЖНО ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

СЪОБЩЕНИЕ виж тук ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ - ТУК          ОБЩИ МЕСТА -  Т...

07.12.2016