Община Хайредин - официален сайт

Новини

Заповед на ОУ Горан Червеняшки за избор на изпълнител за доставка на училищен плод и училищно мляко

 Виж тук...

14.06.2019

Обявление ОУ Горан Червеняшки за училищен плод и училищно мляко

 Виж тук...

04.06.2019

Обявление съдебни заседатели

Виж тук...

04.06.2019

Заповед за настъпването на фенологична фаза - Восъчна зрялост при посевите от житни култури

 Виж тук...

29.05.2019

На вниманието на пчеларите от Община Хайредин - Заповед на министъра на земеделието, храните и горите РД46-395/08.08.2018 г.

 Виж тук...

20.05.2019

На вниманието на всички пчелари - получено е уведомление за пръскане

 Виж тук...

14.05.2019

На вниманието на всички пчелари - получено е уведомление за пръскане

 Виж тук...

10.05.2019

На вниманието на всички пчелари - получено е уведомление за пръскане

 Виж тук...

08.05.2019

Заповед № РД - 210/09.04.2019 г. за пожароопасен сезон

 Виж тук...

11.04.2019

Съобщение от отдел ТСУ

 Виж тук...

11.04.2019