Община Хайредин - официален сайт

Новини

На вниманието на всички пчелари - получено е уведомление за пръскане

 Виж тук...

14.05.2019

На вниманието на всички пчелари - получено е уведомление за пръскане

 Виж тук...

10.05.2019

На вниманието на всички пчелари - получено е уведомление за пръскане

 Виж тук...

08.05.2019

Заповед № РД - 210/09.04.2019 г. за пожароопасен сезон

 Виж тук...

11.04.2019

Съобщение от отдел ТСУ

 Виж тук...

11.04.2019

ПОКАНА

    Кмета на Община Хайредин организира на основание чл.84, ал.6 от ЗЛФ публично обсъждане на Проектобюджета на Община Хайредин.

15.01.2019

Заповед № 210/01.10.2018 г. за разпределение на земеделски масиви за землището на село Рогозен, община Хайредин

 Виж тук...

18.10.2018

Заповед № 238/01.10.2018 г. за разпределение на земеделски масиви за землището на село Бързина, община Хайредин

 Виж тук...

18.10.2018

Заповед № 240/01.10.2018 г. за разпределение на земеделски масиви за землището на село Ботево, община Хайредин

 Виж тук...

18.10.2018

Заповед № 241/01.10.2018 г. за разпределение на земеделски масиви за землището на село Манастирище, община Хайредин

 Виж тук...

18.10.2018