Община Хайредин - официален сайт

Новини

Заповед № РД - 285/28.05.2018 г. за забрана брането на липов цвят

 Виж тук...

28.05.2018

Уведомително писмо до всички пчелари за пръскане от ЗП Красимир Чангалов

 Виж тук...

25.05.2018

Уведомително писмо до всички пчелари за пръскане от Римекс ойл ЕООД

 Виж тук и тук...

23.05.2018

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ХАЙРЕДИН ИНФОРМИРА

 Виж тук...

23.05.2018

Уведомително писмо до всички пчелари за пръскане от Тундра ИТСВ

 Виж тук...

16.05.2018

Уведомително писмо до всички пчелари за пръскане от Златия агро ЕООД

 Виж тук...

14.05.2018

Уведомително писмо до всички пчелари за пръскане от Златия агро ЕООД

 Виж тук...

08.05.2018

Уведомително писмо до всички пчелари за пръскане от Римекс ойл ЕООД и Тундра 2010

 Виж тук...

04.05.2018

Община Хайредин успешно приключи проект„Независим живот за жителите в Община Хайредин“ с финан. подкрепа на ОПРЧР - договор №BG05M9OP001-2.002-0264

  По този проект бяха предоставени услуги, в помощ на  87 възрастни, самотно живеещи  и трудноподвижни хора в неравностойно положение, живеещи на територията на Община Хайредин. По проект „Независим живот за жителите в Община Хайредин“ успяхме да подпомогнем  потребителите с грижи з...

30.04.2018

Констативен протокол във връзка с имот намиращ се в с. Хайредин, ул. Георги Димитров

 Виж тук...

26.04.2018