Община Хайредин - официален сайт

ОДЗ „Славейче” – с.Хайредин

През 1987 г. започва строежа на нова сграда за детска градина в с.Хайредин. На 20.02.1989 г. децата влизат в новата сграда. От месец юли 1989 г. в ЦДГ с разрешение на Министерството на народното здраве се разкрива детска ясла с 18 деца. ЦДГ – Хайредин става Обединено детско заведение. До 1993 г. ОДЗ няма име. След решение на педагогическия екип се дава име на детското заведение. С красиво тържество, с много гости на 5 май 1993 г. детското заведение получава своето име – „Славейче”. От учебната 1993-1994 г. се разкрива група детска ясла.