Община Хайредин - официален сайт

Основно училище „Христо Ботев” с.Манастирище

Идеята да се учат децата в с.Манастирище възниква още през 1865 г. Инициатор на това е бил един шивач, дошъл от с.Дерманци. В неговата работилница идвали деца, които учели азбуката и се научавали да четат.
Официално училището се открива през 1867 г. Сградата, в която е настанено била дълга 10 м. и широка 6 м. В нея се учели две отделения. Скоро сградата се оказала тясна, за да побере всички желаещи. През 1872 г. се построява нова сграда, която разполага с две просторни стаи за двете отделения. Само след няколко години и тази сграда не побирала всички желаещи да се учат, затова били наемани стаи в частни къщи, където настанявали някои от класовете.
В началото местни учители не е имало. Учители, родом от с.Манастирище постъпили едва през учебната 1949/1950 г. и само за три години учителският колектив се попълва само от местни правоспособни учители.
Най – новата сграда, в която се учи и днес е построена през 1936 г. Сградата е масивна, с десет просторни класни стаи, учителска стая и дирекция. В приземния етаж са разположени работилници, кухня и столова.
През 2000 г. със Заповед № 271/20.11.2000 г. на Областния управител на гр.Враца е издаден Акт № 53 за публична собственост. Сградата се състои от: Мазе – 460 кв.м., І-ви етаж – 460 кв.м., ІІ-ри етаж – 460 кв.м. и дворно място – 7300 кв.м.