Община Хайредин - официален сайт

Основно училище „Кирил и Методий” – с.Рогозен

Началното училище „Христо Ботев” с.Рогозен е било открито за първи път около 1863 година. Първоначално в селото не е съществувала училищна постройка. Новооткритото училище – 1863 г. се е помещавало в избата на тогавашния поп Димо, където понастоящем е сградата на Кметството. През 1869 г. е било построено училищно помещение с две стаи – класна стая и стая за учителите. Учител през 1869 г. е бил Петър Велков с прякор „Човечето” от с.Рогозен. По късно към същото училище на втория етаж била направена надстройка, която била използвана за черква. През 1874 г. до учебната 1879/80 г. училището било отново затворено поради развитието на събитията за освобождението на България от турско робство и от 1880 г. отново било отворено. В годините след освобождението училището било наименовано с името на Христо Ботев. През 1924-1925 г. започва построяване на нова училищна сграда, за да се отговори на все повече нарастващите нужди на учебното дело. То било завършено и учебни занятия започнали за учебната1926-1927 г. Учителският състав за тия години нараствал твърде много. Съществували за всеки клас по две – три, дори четири паралелки, което давело отново част от учениците да учат в новооткритата училищна сграда на прогимназията и частни къщи. След 9- ти септември 1944 г до 1950 г. главен учител е бил Бальо Иванов Божков от с.Рогозен. Периода след 9-ти септември е характерен с подмяната и подмладяването на учителския състав.
За кратък период от учебната 1963-1964 г. до 1965-1966 г. училището е обединено с прогимназията. Отново от учебната 1966-1967 г. до 1972-1973 г. било самостоятелно с директор Любен Ст. Рангелов. От учебната 1973-1974 г. отново е обединено с прогимназията, като същото вече остава да съществува като Целодневна детска градина „Христо Ботев”, а учениците от началния курс учат в сградата на прогимназията.