Община Хайредин - официален сайт

ПОКАНА

 

 

Кмета на Община Хайредин организира на основание чл.84, ал.6 от ЗЛФ публично обсъждане на Проектобюджета на Община Хайредин.

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметски наместници, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 18.01.2019г. (петък) от 13:00 часа в

заседателна зала на ОбС - Хайредин.

Материалите за обсъждането са публикувани на официалния сайт на Община Хайредин.

Становища, предложения по проекта на бюджет за 2019г. могат да се предоставят в деловодството на общината.

Проекто бюджет 2019 - виж тук

15-01-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати