Община Хайредин - официален сайт

Проект на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и благоустройството на територията на Община Хайредин

 виж /тук/

публикувано на 22.01.2015г.