Община Хайредин - официален сайт

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ

 виж /тук/ 

публикувано на 04.05.2015г.