Община Хайредин - официален сайт

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хайредин

 виж /тук/ 

публикувано на 22.01.2015г.