Община Хайредин - официален сайт

ПРОЕКТ за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хайредин

 виж /тук/ 

публикувано на: 22.12.2014г.