Община Хайредин - официален сайт

ПРОТОКОЛ №46 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 27.11.2018 г.

 Виж тук