Община Хайредин - официален сайт

ПРОТОКОЛ №48 от извънредното празнично заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 13.12.2018 г.

 Виж тук