Община Хайредин - официален сайт

ПРОТОКОЛ №52 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 15.05.2019 г.

Виж тук