Община Хайредин - официален сайт

ПРОТОКОЛ №53 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 04.06.2019 г.

Виж тук