Община Хайредин - официален сайт

ПРОТОКОЛ №54 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 24.06.2019 г.

Виж тук