Община Хайредин - официален сайт

ПРОТОКОЛ №55 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 23.07.2019 г.

Виж тук