Община Хайредин - официален сайт

ПРОТОКОЛ №56 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 27.08.2019 г.

Виж тук