Община Хайредин - официален сайт

ПРОТОКОЛ №57 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 17.09.2019 г.

Виж тук