Община Хайредин - официален сайт

Ръководство

Кмет на Община Хайредин – Тодор Алексиев Тодоров

Дата на раждане: 11.10.1970 г.

Заместник Кмет - Благовеста Братанова Благоева


Секретар – Светлана Иванова Ценова


Кмет на Кметство Михайлово – Стефан Димитров Ангелов /от 11 ноември 2011 г./

Кмет на Кметство Манастирище – Георги Кръстев Георгиев /от 5 ноември 2015 г./

Кмет на Кметство Рогозен – Иван Павлов Бешировски /от 11 ноември 2011 г./

Кмет на Кметство  Бързина – Тихомир Любомиров Трифонов /от 5 ноември 2015 г./

Кметски наместник на Ботево – Соня Христова Ненкова /от 14 ноември 2011 г./