Община Хайредин - официален сайт

Списък на длъжностите в Община Хайредин

Име, Презиме, Фамилия

Длъжност

Тодор Алексиев Тодоров

Кмет на община

Благовеста Братанова Благоева

Заместник Кмет

Светлана Иванова Ценова

Секретар

Петя Цветанова Фуренска

Финансов контрольор

Валентин Тодоров Петров

Директор на Дирекция АПО и ФСД

Деница Андреева Иванова

Старши специал.-счет

Десислава Михайлова

Гл. Експерт ТРЗ и ЛС

Петя Тодорова Бауренска

Старши-специал.-бюджет

Ивалина Цветанова Бърдарска

Старши – специал.-касиер

Елеонора Владимирова Кристиянова

Старши специал. МДТ

Асен Асенов Чангалов

Гл. Експерт АПО и ГРАО

Мирослав Кирилов Димов

Ст. Спец. Подр. И ОМП

Деница Валентинова Въцковска

Мл. Спец.-техн. Сътрудник

Габриела Георгиева Милчева

Директор на Дирекция „Евроинтеграция, икономически дейности и УТ”

Камелия Петрова Колева

Ст. спец НП и П

Цветан Тодоров Гущерски

Гл. Експерт Обществени поръчки и Об собственост

Цветослава Гошова Декова

Ст. Спец. НП и П

Цветана Банова Петкова

Ст. Спец. УТ, кад. И рег.

Ирина Николова Цонова

Гл. Експерт хум. Дейности

Петранка Георгиева Славчева

Ст. Спец. УТ, кад. И рег.

Вилиана Стойчовска

Ст. Спец. НП и проекти

Надя Николова Йорданова

Ст. Спец. УС

Георги Цветков Григоров

Мл. Спец.-домакин

Ивайло Трифонов Петров

Изпълнител-шофьор

Стефан Димитров Ангелов

Кмет на кметство Михайлово

Любомира Николова Славкова

Ст. Спец-секретар

Георги Кръстев Георгиев

Кмет на кметство Манастирище

 Миглена Михайлова

Ст. Спец-секретар

Иван Павлов Бешировски

Кмет на кметство Рогозен

Румяна Тодорова Каменова

Ст. Спец-секретар

Тихомир Любомиров Трифонов

Кмет на кметство Бързина

Соня Христова Ненкова

Кметски наместник на с. Ботево