Община Хайредин - официален сайт

ЦГД „Здравец” – с.Манастирище

За първи път детска градина в с.Манастирище се открива през 1954 г. Позитивната организация на занималнята дава възможност детето да избира – да рисува, пее, играе. Осигуряват се възможности за развитие на всички деца, като се диференцира и индивидуализира обучението, съобразно техните нужди.