Община Хайредин - официален сайт

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

 Гласоподавателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение - краен срок за подаване: 04.10.2015г.вкл. 

Приложение №16-МИ                  Приложение №17 -НР