Община Хайредин - официален сайт

Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък

 Гласоподаватели, които имат право да гласуват по постоянен адрес, но са пропуснати в избирателния списък. Краен срок на подаване 22.10.2015г. вкл. 

Приложение №10-МИ    Приложение №13-НР