Община Хайредин - официален сайт

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

 Гласоподаватели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места - краен срок на подаване: 10.10.2015г. 

Приложение №12-МИ                      Приложение №18-НР