Община Хайредин - официален сайт

Административни услуги "Търговия и туризъм"

 1. Категоризиране на заведение за хранене и развлечение - срок: 30 дни; цена: съгласно тарифите по ЗТ ;  

2. Категоризиране на места за настаняване - срок: 30 дни; цена: съгласно тарифите по ЗТ 

3. Издава на разрешение  за ползване на място за извършване на амбулантна търговия: срок: 14 дни; цена: не се таксува