Община Хайредин - официален сайт

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Хайредин 2012-2013г.