Община Хайредин - официален сайт

Анализ на потребностите от социални услуги в община Хайредин

Анализа и приложенията към него се подлага на обществено обсъждане!!!

Анализ и приложения - виж тук

Протокол от проведено заседание на областен съвет - тук