Община Хайредин - официален сайт

Данък върху недвижими имоти

 Съгласно Наредба № 12 за опредаляне на местните данъци на територията на Община Хайредин, приета с Решение 129 от Протокло 16/17.12.2020г. на ОбС - Хайредин, размерът на данъка върху недвижимите имоти е 2,5  промила.