Община Хайредин - официален сайт

Данък върху недвижими имоти

 Съгласно Наредба № 12 за опредаляне на местните данъци на територията на Община Хайредин, приета с Решение 39 от Протокло 5/29.02.2008г. на ОбС - Хайредин, размерът на данъка върху недвижимите имоти е 1,6 промила.