Община Хайредин - официален сайт

Документация за открита процедура за избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР на обекти от общинската инфра