Община Хайредин - официален сайт

Документи за обществена поръчка чрез открита процедура с наименование "Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения н

 за да свалите документите натиснете /тук/ 

 

 документация 

Образец №5 - нов