Община Хайредин - официален сайт

Финансови отчети 2015

Първо тримесечие - тук                                           Трето тримесечие - тук

Второ тримесечие - тук                                             Четвърто тримесечие - тук

Одитен доклад и становище  за 2015 г. на Община Хайредин - тук

Баланс, ОПР за 2015 г. след проверка от Сметна палата - тук