Община Хайредин - официален сайт

Финансови отчети 2016 година

 Финансов отчет м. 01 , Фин. отчет м. 02, Фин. отчет м. 03, Фин. отчет м. 05, Фин. отчет м. 06, Фин. отчет м. 07, Фин. отчет м. 08, Фин. отчет м. 09, Фин. отчет м. 10, Фин. отчет м. 11, Фин. отчет  м. 12 Отчет за косово изпълнение  по чл. . 165, ал. 1 от ЗПФ за 2016 г. тук