Община Хайредин - официален сайт

Хайредин и Цръна Трава съхраняват традициите с общ проект

 Делегация от Община Хайредин посети партньорите си от Цръна Трава в Сърбия, с които имат установено сътрудничество и партньорски отношения за участие в съвместни проекти от взаимен интерес.

Вече е започнала съвместната работа между двете общини по подготовката и реализацията на проект в областта на опазване на културното наследство, при който водеща страна в изпълнението на проекта ще бъде Община Хайредин.

При посещението делегацията от българска страна бе ръководена от г-жа Габриела Милчева, директор на дирекция "Евроинтеграция и икономически дейности", която ще бъде и ръководител на проекта с европейско финансиране.

Проектът ще носи името „Фолклор и традиции – романтика на миналото“. Дейностите, които ще бъдат включени в него са проучване и събиране на фолклорни традиции от региона - ястия от различните краища, обичаи, традиционно облекло, сватби, танци и др. Целта е всички тези данни да бъдат събрани и издадени в голям и красив каталог на български и английски език. Предвидена е и организацията на два големи фолклорни фестивала – единия в България, а другия в Цръна Трава. В рамките на проекта ще бъдат закупени и характерните за региона народни носии, които ще носят автентичния вид на миналото. В проекта ще бъде включено и възраждането на духовата музика. Плановете са и след приключване на проекта дейността да продължи.

02-04-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати