Община Хайредин - официален сайт

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:"Изработване на макети на съдове от Рогозенското съкровище"

заповед /тук/ ;

публична покана /тук/

образци /тук/ ;

проект на договор /тук/

документация за участие /тук/ ;

съобщение съгл. чл.101б от ЗОП /тук/

публикувано на 04.03.2015г.