Община Хайредин - официален сайт

Кмет на Община Хайредин

Тодор Алексие - Кмет на Община Хайредин. Роден на 11.10.1970 г. в с. Хайредин. Кмет на Община Хаййредин от 2011 г.

За кореспонденция:

с. Хайредин, ул. "Георги Димитров" № 135

тел. 09166/22-09 и мобилен: 0879804848