Община Хайредин - официален сайт

На вниманието на избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването да упражнят правото си на глас

 Заповед виж тук