Община Хайредин - официален сайт

На вниманието на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната инф

На вниманието на собственицитеили ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на БАБХ представяме списък на имотите с начин на трайно ползване, пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, както и правилата за ползване на общинските мери, пасища и ливади на територията на Община Хайредин, приети с Решение № 51 от Протокол №5/18.02.2020 на общински съвет Хайредин.

Виж решението тук.

Желаещите да ползват пасища, мери и ливади следва да подадат заявление в Община Хайредин в срок до 10.03.2020 г.

28-02-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати