Община Хайредин - официален сайт

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

На вниманието на собствениците  или ползватели на животновъдни обекти 
с пасищни селскостопански животни на територията на община Хайредин,
 регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ представяме списък на имотите 
с начин на трайно ползване - пасища,
 мери и ливади за индивидуално и общо ползване, 
както и "Правила за ползване  на общински мери,
 пасища и ливади на територията на община Хайредин", приети с Решение №135
 от Протокол №17/22.01.2021г. на ОбС-Хайредин.
Решението виж тук!
Желаещите да ползват пасища, мери и ливади 
от Общинския поземлен фонд следва да се явят
в срок от 01.03.2021г. до 10.03.2021г. включително, 
в Общинска администрация Хайредин за да попълнят заявление по образец.
22-02-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати