Община Хайредин - официален сайт

Нормативни документи /правилници, планове, програми/

Докладна и проект на програма за опазване на околната среда 2020-2024 г.
размер: 824 KB
Проект на докладна за изменение и допълнение на Наредба 10 на Община Хайредин
размер: 1887 KB
ПРОЕКТ НА ДОКЛАДНА И КРАТКОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2020-
размер: 2797 KB
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в Община Хайредин
размер: 1896 KB
Докладна за актуализиларане на наредба № 10
размер: 16 KB
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по чл.101 от ЗМИП на община Хайредин
размер: 1625 KB
Проект на докладна и мотиви за изменение / допълнение на Наредба № 12 на община Хайредин за определяне размера на местните данъци на територ
размер: 389 KB
Проект на докладна и мотиви за изменение / допълнение на Наредба № 10 на община Хайредин за определяне размера на общинските такси и цени на
размер: 602 KB