Община Хайредин - официален сайт

Новини

На вниманието на земеделските стопани

График за провеждане на изнесена приемна на мобилен офис към съвети по земеделието  - график за Община Хайредин  - тук ...

21.03.2023

Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение № ВР-1- ЕО/2023 да не се извършва екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Хайредин за периода 2021-2027 г. - тук ...

17.03.2023

На вниманието на земеделските стопани - Заповед на министъра на земеделието за ползване на полски пътища в землището на с. Хайредин

Виж тук ...

15.03.2023

Заповед на министъра на земеделието и храните на основание чл. 37в, ал.12 за землището на с. Хайредин

Заповед № 87/14.03.2023 г. - тук ...

14.03.2023

На вниманието на жителите от община Хайредин обявление за обект "Преносими газопроводи с високо налягане с АГРС от ПГХ "Чирен" до гр. Козло

Държавен вестник бр. 23/ 14.03.2023 г. - тук ...

14.03.2023

ПОКАНА ДО ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

ВИЖ ТУК ...

07.03.2023

Анализ на потребностите от социални услуги в община Хайредин

Обявен за обществено обсъждане Анализ - тук Протокол от обласетен съвет - тук ...

24.02.2023

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

СЪОБЩЕНИЕ ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЛЕСНО И БЪРЗО В РЕАЛНО ВРЕМЕ. ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И ЗА ДА ПЕСТИМ ВАШЕТО ВРЕМЕ, МРЕЗ egov.bg С НЯКОЛКО КЛИКА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ПРОВЕРКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. МОЖЕ ДА ЗАПЛ...

22.02.2023

Община Хайредин подписа договор по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 с № BG05SFPR002-2.002-0101-C01 с наименование "Укрепване на общинския

Проекта е насочен към реформиране на соц.услуги и улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво,чрез развитие и укрепване на общинския капацитет,чрез създаване на ново работно място,в изпълнение на правомощията на Об Хайредин по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП, което ще позволи плавното въвеждане на реформи в областта на соц. услуги и ли...

21.02.2023

Обявя по проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Хайредин".

Във връзка с  подписа договор по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 с № BG05SFPR002-2.002-0101-C01 с наименование "Укрепване на общинския капацитет в Община Хайредин" и назначаването на един брой  служител на длъжност " Сътрудник социални дейности", които ще има следните задължения: - да осъществява директн...

20.02.2023