Община Хайредин - официален сайт

Новини

Обявление съдебни заседатели

Виж тук...

04.06.2019

Заповед за настъпването на фенологична фаза - Восъчна зрялост при посевите от житни култури

 Виж тук...

29.05.2019

На вниманието на пчеларите от Община Хайредин - Заповед на министъра на земеделието, храните и горите РД46-395/08.08.2018 г.

 Виж тук...

20.05.2019

На вниманието на всички пчелари - получено е уведомление за пръскане

 Виж тук...

14.05.2019

На вниманието на всички пчелари - получено е уведомление за пръскане

 Виж тук...

10.05.2019

На вниманието на всички пчелари - получено е уведомление за пръскане

 Виж тук...

08.05.2019

Заповед № РД - 210/09.04.2019 г. за пожароопасен сезон

 Виж тук...

11.04.2019

Съобщение от отдел ТСУ

 Виж тук...

11.04.2019

ПОКАНА

    Кмета на Община Хайредин организира на основание чл.84, ал.6 от ЗЛФ публично обсъждане на Проектобюджета на Община Хайредин.

15.01.2019

Заповед № 210/01.10.2018 г. за разпределение на земеделски масиви за землището на село Рогозен, община Хайредин

 Виж тук...

18.10.2018