Община Хайредин - официален сайт

Новини

Обява бюро по военен отчет

 user_pic/files/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%281%29.pdf...

13.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ

...

08.12.2017

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ХАЙРЕДИН   ИНФОРМИРА

28.11.2017

З А П О В Е Д №375 Гр. Враца/31.10.2017 год. за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на село Манастирище

 Виж тук...

22.11.2017

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ХАЙРЕДИН   ИНФОРМИРА

20.11.2017

ОБЯВА

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ХАЙРЕДИН   ИНФОРМИРА

18.11.2017

З А П О В Е Д №392 Гр. Враца/17.11.2017 год. за разпределяне на земеделски масиви в землището на село Ботево

 Виж тук...

17.11.2017

З А П О В Е Д № 373 Гр. Враца/30.10.2017 год.за преразпределение на земеделски земи за землището на с. Рогозен

 Виж тук...

14.11.2017

Заповед за разпределение на земеделски масиви за землището на село Хайредин, община Хайредин

 Виж тук...

25.10.2017

Заповед за разпределение на земеделски масиви за землището на село Бързина, община Хайредин

 Виж тук...

25.10.2017