Община Хайредин - официален сайт

Новини

Заповед за разпределение на земеделски масиви за землището на село Михайлово, община Хайредин

 Виж тук...

16.10.2017

"Спортът е за всички!” Спортен празник по случай европейски ден на спорта 29.09.2017 г.

 На 29 септември 2017 г. в с. Хайредин, на стадиона, Средно училище „Васил Воденичарски“ организира спортен празник.  Поканете Ваши приятели, роднини и близки, които да се включат в тази забавна инициатива!

26.09.2017

Проект „Независим живот за жителите в Община Хайредин“ се реализира с финансовата подкрепа на ОПРЧР - договор №BG05M9OP001-2.002-0264

 Този проект по ОП РЧР е разработен и стартирал още през 2016г. Назначени са общо 51 лица  на 4 и 6 часов работен ден, на длъжностите -   домашен помощник /18 бр./  и личен асистент /33бр./,  които предоставят социални услуги  на  87 възрастни, самотно живеещи  и трудноподвижни хора в н...

20.09.2017

Приключи организираният за първа година мъжки футболен турнир в Община Хайредин

 За първа година Община Хайредин съвместно с Областен съвет на БФС гр. Враца организираха мъжки футболен турнир за купата на Община Хайредин. В него се включиха осем отбора разделени в две групи.            &nbs...

21.08.2017

Информация от органите за пожарна безопасност за пожари при високи температури

 Виж тук...

09.08.2017

Заповед на ОД Земеделие за преразпределение на земеделски масиви

 Виж тук...

09.08.2017

стартиране на теренни проверки на фактически блокове за кампания 2017 г.

 Заповед на министъра на земеделието и храните - тук ...

09.08.2017

Обява за изготвени предварителни регистри на земеделски площи

 Виж тук...

09.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с настъпилите изключителни промени, в нормативната уредба регламентираща правилата за пожарна безопасност, е необходимо да бъде приета нова наредба отнасяща се за тази материя. Проект на Наредба № 8 / тук/

26.07.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

 Съобщение - тук Заявление за кандидатстване - тук...

19.07.2017